Si Juan, Ang Kamatayan at ang Kabaluktutan

Si Juan- biktima si Juan ng isang kabaluktutan, dala ng ganid at kasakiman sa kapangyarihan. Si Juan na siyang mata ng bayan, sa kanyang kamay isinusulat niya ang katotohanan, katotohanang magmumulat sa mga mata ng tao sa tiwali at maling lipunan. Sa kanyang lente, makikita ang tunay na kulay ng bayan, karahasan, bulok na katungkulan at ang kapangahasan ng karamihan. Si juan ay bayani isang bayaning handang magbuwis ng buhay para sa bayan, ngunit bakit kailangang sa isang iglap katulad ng ibang mga bayani si Juan ay kailangang harapin ang kanyang kamatayan.

Si Juan At ang Kanyang Kamatayan- Dahil sa ganid at pansariling kagustuhan pinigilan ng kabaluktutan si Juan, dahil sa mapusok na pananalita na laban sa katiwalian at maling pamamahala, ang kabaluktutan ay nagpasya iligpit si Juan sa hukay at ibaon sa limot ng sa gayo’y wala ng hahadlang. Sa kamatayan ni Juan maraming nangulila, mga kasamahan at pamilya, ngumit higit sa lahat ang nawala na ang tagapagbalita. Ang bayang iniwa’y nagtatanung na? Meron pa bang susunod na juan? Na handang ibunyag anng katotohanan, o kaya’y dala na rin ng kamatayan ni Juan ang takot ng kanyang mga kasamahan?

Ang Kabaluktutan- Katulad niya’y isang buwitre. Ganid, Sakim at kasamaan. Diyos nya ang kapangyarihan, bulok na sistema ang kanyang pinaiiral, ang nais niyay’y siya lamang ang may kapangyarihan. Ilang tao na rin ang kanyang pinaslang,maraming pamilya ang inulila para lamang sa pansariling kapakanan.Nang paslangin mo si Juan, ikaw ba’y nasiyahan? Hindi ka ba nanlumo at dinalaw ng yong konsensya?

Ako… Nais ko ring maging isang Juan. Tnig ko’y hindi itatago at makikiisa akopara sa bayan. Isang taon na rin ang nakalipas, Ilang taon pa ba ing kailangan bilangin natin? Nais ko’y katarungan para kay Juan Ngayon at sa lalong madaling panahon. Huwag na sana nating hintayin magkaruon ng isa o napakarami pang Juan na magbubuwis ng buhay para sa bayan. Huwag tayong maging baluktot sa pagkamit ng hustisya. Ito ang t inig ko bilang kaisa at bagong tinig ni Juan.